Home » We willen een hond » Algemene informatie » Hond adopteren. De keuzes en wat zijn je rechten en plichten

Hond adopteren. De keuzes en wat zijn je rechten en plichten

 

Je bent op deze website omdat je op zoek bent naar een hond. Het is ten tijde van dit schrijven corona tijd en de hondenmarkt is totaal overspannen. De prijzen rijzen de pan uit en iedereen wil een hond.
Om die reden ben ik al blij dat je hier aangekomen bent want je bent serieus op zoek en je bent serieus aan het kijken naar wat er allemaal nodig is voor de aanschaf van een hond.

 

Hond adopteren, de keuze is reuze

Een hond adopteren. Je bent het in je zoektocht waarschijnlijk al wel tegengekomen. Deze term wordt het meest gebruikt voor buitenlandse honden. Je koopt bij een stichting in de regel geen hond maar je adopteert hem.

De keuzen aan stichtingen die honden willen laten adopteren is enorm en ik ben er van overtuigd dat de meeste stichtingen begonnen zijn uit een goed hart, om serieus honden te helpen.

Maar op het moment dat het geld zichtbaar werd zijn ook veel stichtingen overgestapt op hondenhandel. Dat is dus waar je naar moet kijken. Heb je te maken met een stichting die heel veel pups heeft zitten (in het voor- en najaar is het altijd wel meer dan de rest van het jaar) en eigenlijk weinig volwassen honden aanbiedt, dan is het verdienen van geld een groot goed bij deze stichting.

 

Zielig

Er zijn nog steeds veel goede stichtingen waar het hart op de juiste plaats zit die proberen juist de enorm zielige honden naar Nederland te krijgen. Als jij een zielige hond wil die slecht gesocialiseerd is en bang is, is dat natuurlijk prima maar ga er wel vanuit dat dit nooit helemaal goed komt en dat je dus nooit een leuke sociale huishond zal krijgen aan deze hond.

Ook zieke honden is niet altijd een probleem, leishmania bijvoorbeeld is goed te behandelen en daar hoeft de hond niet aan dood te gaan. Maar een dergelijke hond kun je dus niet verzekeren (als je dat zou willen)

Mijn idee klinkt misschien keihard maar laat de zielige, angstige en zieke honden in het land van herkomst zitten en haal de vrolijke en open honden deze kant op. Honden die vrolijk en open zijn en goed met soortgenoten kunnen zijn honden die de meeste mensen willen hebben. Zorg dat zij wegkomen uit het buitenland en zorg dat met het geld wat voor de “goede” honden wordt betaald de achterblijvers een goed leven krijgen in het land van herkomst.

 

Emotionele chantage

Laat je niet emotioneel chanteren. Kies of koop geen hond omdat er anders wordt verteld dat hij deze week wordt ingeslapen. Je kunt dit doen als je dit aankunt maar je was waarschijnlijk niet hier beland als je dat aankunt. Ga dus gewoon voor een hond die al in Nederland zit, die in een opvanggezin zit en die je kunt ontmoeten.

Kreten als: “hij huilt de hele dag omdat hij nog geen huisje heeft” en “vrijdag is zijn laatste dag” is emotionele chantage. Ze proberen op die manier een hond “aan de man” te brengen die om de één of andere reden niet makkelijk geadopteerd wordt.

Laat je hierdoor niet leiden.

 

Je plichten als je een hond adopteert

Daar kan ik heel kort over zijn. Je hebt gekozen voor een hond en het is je plicht om deze hond goed te verzorgen, op tijd beweging te geven, goed te socialiseren en een cursus te volgen zodat je weet wat de hond jou verteld en dat je weet hoe je een hond bepaalde dingen duidelijk maakt. Jij moet zorgen voor de veiligheid van de hond en voor de veiligheid van je omgeving. Als de hond ziek is of medische iets mankeert moet hij medische hulp krijgen. Verder voed je hem op als hond en zorg je voor hem als voor een kind.

 

Je rechten als je een hond adopteert

Veel stichtingen werken met een contract. Veel van deze contracten zijn waardeloos omdat de helft van het contract niet uitgevoerd wordt door de stichting.
Als jij een hond adopteert die eigendom blijft van een stichting (en dit staat er in 99% van de gevallen in) dan zou dat betekenen dat ze ook opdraaien voor de kosten. Het kan niet zo zijn dat ze jou een hond in bruikleen geven en die vervolgens weer op kunnen eisen als ze er bijvoorbeeld meer geld voor kunnen krijgen, terwijl jij al die tijd de kosten voor de hond hebt gedragen.

 

Dit stukje is een citaat uit advocaatzoeken.nl/dierenrecht de link naar het hele artikel staat onder dit stukje

 

Wanneer ben je eigenaar, bezitter of houder van een dier?

Het Burgerlijk Wetboek maakt bij zaken (en ook dieren) onderscheid tussen eigendom, bezit en houderschap. Het is ook bij de koop en verkoop van een dier van groot belang om te weten of iemand eigenaar is.

Als bezitter houd je een zaak voor jezelf. Jij hebt de feitelijke macht over het dier. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen middelijk en onmiddellijk bezitter. Je bent middelijk bezitter, indien er iemand anders is die het dier voor jou houdt. Je bent onmiddellijk bezitter indien jij zelf het dier houdt. Als houder, houdt je het goed of dier voor een ander. Wie het dier in bezit heeft, wordt in principe als rechthebbende eigenaar van het dier gezien. Je bent echter niet altijd automatisch tevens eigenaar. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien je te kwader trouw bent en weet dat eigenlijk iemand anders de eigenaar is van het dier.

Voor het gehele stuk klik hier 

Het is dus belangrijk hoe je in het contract wordt  vermeldt, Veel stichtingen hebben hier nog nooit van gehoord het is dus wel belangrijk om te vragen of je houder of je houder of bezitter wordt van een dier en wat staat er over in een contract.

Let op dat een contract bindend kan zijn (heel afhankelijk van de rechter) en dat ze je dus niet vertellen dat het contract maar een formaliteit is want als het erop aankomt en je hebt een rechter die op de letter van de wet naar de hond als “zaak” kijkt kun je verliezen in dergelijke gevallen.

 

Wat is er verder nog belangrijk als je een hond adopteert:

  • Koop geen hond van een foto en een verhaaltje, zorg dat je kennis kan maken met de hond en de hond in levende lijve kan zien.
  • Een hond zoals je hem in de opvang ziet zal pas over ongeveer drie maanden bij jou hetzelfde gedrag vertonen (positief gedrag) tot die tijd hebben ze visite gedrag en kan er nog van alles gebeuren.
  • Laat je niet dwingen een hond meteen mee te nemen, mijn voorkeur gaat er naar uit dat je eerst afstand neemt en je aankoop goed overdenkt
  • Kun je de hond terugbrengen als het niet gaat en kan dat onmiddellijk?
  • Is er begeleiding als er iets fout gaat met de hond anders dan een betaalde gedragstherapeut?
  • Is de hond al geïmporteerd of moet je dat zelf doen?
  • Een éénmalig huisbezoek is prima, maar een contract waarin staat dat ze regelmatig, te pas en te onpas of what ever op bezoek kunnen komen is niet nodig en dus ook niet tekenen.
  • Zijn er ziektes bekend en wat is er gedaan om te controleren of de hond iets mankeert?
  • Mag je de hond voor de koop door de dierenarts laten onderzoeken en testen?

Dit zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn als je een hond gaat adopteren. Als je geen overeenstemming met de stichting krijgt blaas de adoptie dan af en ga op zoek naar een betere stichting, hoe leuk de hond ook is.